TJENESTER

 Eminent Regnskap AS er autorisert i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere,
og vi tilbyr tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktig pris. 

Vi tilbyr:

  • Tradisjonell regnskapsførsel
  • Elektronisk bilagsbehandling og lagring
  • Remittering
  • Budsjettering
  • Fakturering
  • Purringer/inkassoformidling
  • Lønn
  • Årsoppgjør
  • Annen rådgivning og bistand
Vi tilbyr våre kunder ekstern pålogging på våre datasystemer med tilgang via nettet til eget regnskap,
bilag og regnskapsrapporter når det måtte ønskes. Samt å bruke vårt system til fakturering,
innlegging av elektroniske bilag og dokumentflyt.